Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen
Opleidingen Groep Nederland bestaat uit een groep enthousiaste mensen die niets liever doen dan hun kennis en ervaring delen met mensen die beter willen communiceren, samenwerken en leidinggeven.

Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen

Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen

Bent u met de helft tevreden?

Elke ondernemer wil zo veel mogelijk uit zijn “duur betaalde” mensen halen. Iedere werknemer heeft immers zo zijn eigen potentieel aan capaciteiten. Uit onderzoek blijkt dat van die capaciteiten doorgaans nog niet de helft wordt benut. De vraag is dus: hoe kan hij die andere helft activeren? Het antwoord hierop is coaching. Coaching is een beproefd middel, waarmee op korte termijn grote verbeteringen haalbaar zijn. Werkgever en medewerker profiteren beiden. Aan de hand van een aantal vaak gehoorde uitspraken van ondernemers willen wij u inzicht geven in de kansen die coachen u kan bieden.

“Onze mensen zijn ons kapitaal”

Een prachtig cliché dat bij ondernemers soms wel erg vooraan in de mond ligt. Geweldig, als het klopt, alleen denken wij dat we toch vaak zuiniger zijn op kapitaalgoederen dan op dat menselijk kapitaal. En juist daar valt nog zoveel te winnen!

Ben ik nu bezig met ondernemen of met het sturen van mensen?

Als u zich dit afvraagt, is het de hoogste tijd om eens zorgvuldig te kijken hoe dat komt. Pak de spiegel en inventariseer. Worden uw medewerkers nog wel uitgedaagd in hun werk? Krijgen ze verantwoordelijkheden en vertrouwen, waardoor ze de kans krijgen zich te ontwikkelen? Zorg voor een werkcultuur waarin mensen elkaar op een effectieve wijze feedback kunnen geven. In de dagelijkse praktijk blijkt dat managers en leidinggevenden vaak alleen sturend en overtuigend bezig zijn; er wordt te weinig gedelegeerd. Een coachende manager geeft medewerkers steeds een stukje meer zelfstandigheid. Hierdoor zal het bedrijf zich steeds meer zelf gaan sturen. Het resultaat: meer tijd voor ondernemen.

Mijn medewerkers functioneren optimaal

Toch wijst onderzoek uit dat driekwart van de werknemers vindt dat nog niet de helft van hun capaciteiten wordt benut, omdat er onvoldoende appèl op wordt gedaan. Ze kunnen meer en willen dat ook! In coachtrajecten leren leidinggevenden en medewerkers hun onbenutte capaciteiten en vaardigheden stap voor stap meer te gebruiken.

Is coachen wel iets voor ons?

Veel kleine bedrijven zitten in markten met een sterk wisselende vraag, en zijn daarmee afhankelijk van de flexibele inzet van medewerkers. Gevolg: je weet tevoren nooit wanneer iemand gemist kan worden. Trainingen moeten veelal ruim van tevoren worden gepland en er kan niet mee geschoven worden. Dat geldt niet voor gerichte coachtrajecten. Zo’n traject heeft eigenlijk alleen maar voordelen; een sessie duurt hoogstens anderhalf uur. Na een paar sessies zijn de eerste verbeteringen al zichtbaar. Het geleerde wordt telkens direct toegepast en getoetst in de praktijk. Het resultaat is hierdoor ook direct meetbaar. Door capaciteiten in mensen te onderkennen en naar boven te halen, kun je ze ook optimaal inzetten. Dat is goed voor het bedrijf, goed voor de leidinggevende én goed voor de medewerker.

Ik wil resultaat zien

In coachtrajecten wordt vanuit de bestaande situatie, langs een gestructureerde weg, gewerkt naar de gewenste situatie.*De medewerker komt na een vooraf afgesproken periode terug bij de coach. Dan worden opdrachten en ervaringen besproken, nieuwe handvatten gegeven, bijgestuurd en wordt gezamenlijk een vervolg afgesproken. De medewerker wordt zo steeds opnieuw stevig op de rails gezet. Coachen is daardoor de meest effectieve manier van leren. Na vijf of zes bijeenkomsten, meestal verspreid over een periode van twee tot drie maanden, is resultaat objectief meetbaar en absoluut zichtbaar.

Het investeren in coachen wordt tegenwoordig gezien als een vorm van goed ondernemerschap!