• header-image

Ervaringen van klanten
OGN: Ervaringen van klanten

We are group of passionate designers and developers who really love to create awesome wordpress themes with amazing support & cooles video documentations....

Vibhor Purandare (Theme Developer)

We are group of passionate designers and developers who really love to create awesome wordpress themes with amazing support & cooles video documentations....

Vibhor Purandare (Theme Developer)

Laatste Nieuws
OGN: Laatste Nieuws

Samenwerking ROC Business

Samenwerking ROC Business

Jan 4,2115

ROC Business is een unieke alliantie in Nederland waarin leidende marketeers, HRM specialisten en trainers uit het bedrijfsleven, hand-in-hand met de deelnemende ROC’s, bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Dat wordt gerealiseerd door het creëren van een relevante, unieke positie in de markt

Bij een ROC denkt u wellicht aan regulier onderwijs en standaard onderwijsprogramma’s en/of reguliere schoolbezoek. Graag stellen wij uw beeld bij, ROC Business biedt namelijk een andere opleidingsvariant aan.

Wat u tegemoet kunt zien is een volledig maatwerkplan gebaseerd op uw strategische doelen en ambities. Dat wordt uitgevoerd bij u op locatie en met een logistieke uitvoering die het beste bij uw bedrijf past. Voor de groep staan experts uit de praktijk die met hun enthousiasme en ervaring het beste weten te halen uit uw team(s).

Waarom zonder kosten?

Een ROC verzorgt gesubsidieerd standaard onderwijs. Daarnaast is er subsidie die vrijkomt door de Wet Verminderde Afdracht inzake Opleidingen. Dit hierdoor vrijkomende budget wordt aangewend voor de primaire deelnamekosten aan het ROC èn voor het speciaal voor u ontwikkelde maatwerkdeel. Ons vertrekpunt daarin is om budgetneutraal te werken. Vanzelfsprekend ontvangt u in de voorbereidingsfase van het traject alle zekerheden hierover.

Aan het einde van onze samenwerking ontvangen alle deelnemers een landelijk erkend MBO-diploma.

Van deelname mag u veel verwachten. Denk hierbij aan extra positieve energie waarmee uw teamleden uw klanten tegemoet treden, een collectieve energie om als bedrijf te willen winnen, een professioneel uitgevoerd training- en coachingsplan én medewerkers die zich zowel individueel als collectief ontwikkelen in de lijn van uw strategische doelen. Dit alles laat zich vervolgens eenvoudig doorvertalen naar de overall resultaatverbetering van uw onderneming.

Indien u het op prijs stelt, starten wij ook een uitdagend train-de-coach traject voor u op. Hierin leren wij uw teamleiders hoe zij het proces zonder onze inbreng kunnen voortzetten.

U kunt onze expertise op eigen kosten inhuren of gebruik maken van het voordeel van ROC Business om via subsidie de out-of-pocket kosten af te dekken. Mogelijk zelfs volledig! Wilt u hierover meer weten of een vrijblijvende afspraak?

Neem contact op met Mat Erken of Sanne Erken via: mat@rocbusiness.nl of*sanne@rocbusiness.nl of bezoek de website: www.rocbusiness.nl

Lees verder..
Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen, Een Succesverhaal

Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen, Een Succesverhaal

Mar 26,2015

‘Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen’ is een intensief programma waarbij werkzoekenden ontdekken wat hun krachten/kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn en waar hun (nieuwe of onverwachte) kansen op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij liggen. Dit bereikt OGN door een mix van diverse programma’s waaronder individuele coachingsgesprekken, groepsbijeenkomsten, workshops en thuiswerkopdrachten, waarbij de methode Empowerment centraal staat.

‘Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen’ is opgebouwd uit vier fasen. Elke fase heeft verschillende modules waar tijdens het traject aan wordt gewerkt.

Fase I: diagnose: om de deelnemer optimaal te betrekken en te laten nadenken over verbeterpunten; Fase II: zelfanalyse: tijdens deze fase krijgt de deelnemer inzicht in eigen talenten, vaardigheden, motivaties, wensomstandigheden, wensberoepen, kennis, ervaring, arbeidsverleden, opleiding, successen en prestaties; Fase III: marktanalyse: om, rekening houdend met de kwaliteiten en idealen van de deelnemer, te bekijken wat de mogelijkheden in de toekomst zijn op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij; Fase IV: aan de slag: in deze fase worden de mogelijkheden omgezet in daden en gaat de deelnemer aan de slag om zijn idealen te bereiken. De deelnemer krijgt handvatten aangereikt om stappen te zetten naar een duurzaam toekomstperspectief.

De inhoud van de modules kunt u vinden in onze folder.

Ervaringen:

In samenwerking met de gemeente Eindhoven en het UWV (Werkplein Mercado) heeft OGN het volledige traject ‘Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen’ succesvol afgerond. Gedurende vijf weken heeft OGN, samen met de deelnemers, inhoud gegeven aan het traject. Er is in korte tijd een hechte groepsdynamiek ontstaan wat een positief effect heeft gehad op het leerproces van de deelnemers. Ze hebben elkaar ondersteund in de ontdekking, bevestiging en de start van hun ontwikkeling. Er is realistisch gekeken naar de haalbaarheid van idealen en door het schrijven van sollicitatiebrieven, het aanpassen van het C.V. en het voeren van gesprekken zijn de deelnemers zich bewust geworden van de inzet van hun competenties en kwaliteiten.

Binnen enkele maanden na afloop van het traject had 50% van de deelnemers een nieuwe baan gevonden. Binnen 9 maanden is een succespercentage van 80% gerealiseerd. Hier zijn we trots op!

Werkcoaches en deelnemers zijn zeer positief over de inhoud en opzet van het traject ‘Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen’. Hieronder vindt u enkele reacties van reeds deelgenomen deelnemers:

“ In deze cursus krijg je handvatten om op een goede manier naar jezelf te kijken. Door deze intensieve zelfanalyse kom je meer over jezelf te weten en kan je beter op je werk/baan en toekomst richten.”

“ Je komt stevig in je schoenen te staan waardoor er een flinke dosis motivatie ontstaat.”

“ Je leert om vanuit je eigen kracht (eigenschappen, talenten, kwaliteiten en vaardigheden) jezelf beter te profileren om je doel, een baan, te vinden!”

“ Zeer doelgericht en je wordt bewust van waar je op kan solliciteren.”

Deelname:

Opleidingen Groep Nederland is in staat om het traject ‘Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen’ aan te passen aan de verschillende doelgroepen. Bij alle doelgroepen geldt hetzelfde doel: ‘de laatste stap zetten in het proces naar een duurzaam toekomstperspectief.’ Daarbij zetten we definitieve stappen op de participatieladder, houden we de preventiequote in ons achterhoofd en richten we ons bovenal op de kwaliteiten van individuen.

Neem voor meer informatie contact op met Sanne Erken. Indien u werkzoekende bent dan kunt u contact opnemen met uw klantmanager/casemanager. Deze kan u aanmelden voor dit traject.

DISK database

Vanaf augustus 2010 staat het traject ‘Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen’ in de landelijk database DISK. DISK is een database waar trajecten voor werkzoekenden in te vinden zijn. Zowel de klantmanager/werkcoach als de werkzoekende kan hier informatie vinden over de verschillende trajecten die aangeboden worden. Opleidingen Groep Nederland is via een aanbestedingstraject in deze lijst opgenomen. Voor meer informatie: http://www.disk-eindhoven.nl/socialekaart.php. U vindt ons traject als u op persoonsgebonden budget klikt en bij zoekactie ‘Nieuwe Ronde’ invoert. Dit kunt u ook aangeven bij uw klantmanager/werkcoach.

Lees verder..
Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen

Coachen Haalt Het Beste Uit Mensen

Feb 28,2015

Bent u met de helft tevreden?

Elke ondernemer wil zo veel mogelijk uit zijn “duur betaalde” mensen halen. Iedere werknemer heeft immers zo zijn eigen potentieel aan capaciteiten. Uit onderzoek blijkt dat van die capaciteiten doorgaans nog niet de helft wordt benut. De vraag is dus: hoe kan hij die andere helft activeren? Het antwoord hierop is coaching. Coaching is een beproefd middel, waarmee op korte termijn grote verbeteringen haalbaar zijn. Werkgever en medewerker profiteren beiden. Aan de hand van een aantal vaak gehoorde uitspraken van ondernemers willen wij u inzicht geven in de kansen die coachen u kan bieden.

“Onze mensen zijn ons kapitaal”

Een prachtig cliché dat bij ondernemers soms wel erg vooraan in de mond ligt. Geweldig, als het klopt, alleen denken wij dat we toch vaak zuiniger zijn op kapitaalgoederen dan op dat menselijk kapitaal. En juist daar valt nog zoveel te winnen!

Ben ik nu bezig met ondernemen of met het sturen van mensen?

Als u zich dit afvraagt, is het de hoogste tijd om eens zorgvuldig te kijken hoe dat komt. Pak de spiegel en inventariseer. Worden uw medewerkers nog wel uitgedaagd in hun werk? Krijgen ze verantwoordelijkheden en vertrouwen, waardoor ze de kans krijgen zich te ontwikkelen? Zorg voor een werkcultuur waarin mensen elkaar op een effectieve wijze feedback kunnen geven. In de dagelijkse praktijk blijkt dat managers en leidinggevenden vaak alleen sturend en overtuigend bezig zijn; er wordt te weinig gedelegeerd. Een coachende manager geeft medewerkers steeds een stukje meer zelfstandigheid. Hierdoor zal het bedrijf zich steeds meer zelf gaan sturen. Het resultaat: meer tijd voor ondernemen.

Mijn medewerkers functioneren optimaal

Toch wijst onderzoek uit dat driekwart van de werknemers vindt dat nog niet de helft van hun capaciteiten wordt benut, omdat er onvoldoende appèl op wordt gedaan. Ze kunnen meer en willen dat ook! In coachtrajecten leren leidinggevenden en medewerkers hun onbenutte capaciteiten en vaardigheden stap voor stap meer te gebruiken.

Is coachen wel iets voor ons?

Veel kleine bedrijven zitten in markten met een sterk wisselende vraag, en zijn daarmee afhankelijk van de flexibele inzet van medewerkers. Gevolg: je weet tevoren nooit wanneer iemand gemist kan worden. Trainingen moeten veelal ruim van tevoren worden gepland en er kan niet mee geschoven worden. Dat geldt niet voor gerichte coachtrajecten. Zo’n traject heeft eigenlijk alleen maar voordelen; een sessie duurt hoogstens anderhalf uur. Na een paar sessies zijn de eerste verbeteringen al zichtbaar. Het geleerde wordt telkens direct toegepast en getoetst in de praktijk. Het resultaat is hierdoor ook direct meetbaar. Door capaciteiten in mensen te onderkennen en naar boven te halen, kun je ze ook optimaal inzetten. Dat is goed voor het bedrijf, goed voor de leidinggevende én goed voor de medewerker.

Ik wil resultaat zien

In coachtrajecten wordt vanuit de bestaande situatie, langs een gestructureerde weg, gewerkt naar de gewenste situatie.*De medewerker komt na een vooraf afgesproken periode terug bij de coach. Dan worden opdrachten en ervaringen besproken, nieuwe handvatten gegeven, bijgestuurd en wordt gezamenlijk een vervolg afgesproken. De medewerker wordt zo steeds opnieuw stevig op de rails gezet. Coachen is daardoor de meest effectieve manier van leren. Na vijf of zes bijeenkomsten, meestal verspreid over een periode van twee tot drie maanden, is resultaat objectief meetbaar en absoluut zichtbaar.

Het investeren in coachen wordt tegenwoordig gezien als een vorm van goed ondernemerschap!

Lees verder..
logo_ac_brabant
logo_pga
logo_mars
logo_gemeente_eindhoven
Aegon
Eneco
BMW
philips